Parkeringsavgiften ved Ånderdalen redusert

Etter mange tilbakemeldinger fra innbyggere i høst, om for høy pris på parkering ved Ånderdalen nasjonalpark, har Utvalg for samfunnsutvikling vurdert saken.

I møte i kommunestyre i Senja 15. desember i fjor, fremmet Utvalg for samfunnsutvikling et omforent verbalforslag, under behandlingen av budsjett for 2023, som gikk på parkeringsavgifter i regi av Senja kommune. 

Timeprisene drastisk ned

Timeprisene på alle områdene nevnt i forslaget fra utvalget, blant andre parkering ved Ånderdalen nasjonalpark, gikk drastisk ned. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. 

  • Parkeringsavgiften i tilknytning til friluftsområdet i Ånderdalen nasjonalpark settes til 20 kroner for første time, deretter 10 kroner per time 
  • Makspris er inntil 100 kroner per døgn

- Det er bra at politikeren lytter til innbyggerne våre. Dette er et godt vedtak fra kommunestyret, og vil gjøre friluftsområdene våre enda med tilgjengelig for alle, sier Wenche Pedersen, virksomhetsleder for Plan og utvikling i Senja kommune. 

Gratis for forflytningshemmede 

I Ånderdalen og på Skaland er det særskilte parkeringsplasser for forflytningshemmede. 

Disse er ikke avgiftsbelagt og alle med særskilt p-tillatelse for forflytningshemmede, kan benytte disse plassene uten å betale avgift. 

Personer med slik tillatelse, kan også parkere på øvrige avgiftsbelagte plasser, uten å betale avgift. 

- Steinfjord er et flott område, spesielt for de som benytter bobil, sier Wenche Pedersen. Her er det tillatt parkering over natten for alle kjøretøy, mot avgift, maks 48 timer. 

Denne plassen er ikke asfaltert eller oppmerket, så være oppmerksom på å følge avstandskrav om du vil overnatte der med bobil eller campingvogn, påpeker hun. 

Dersom du benytter disse områdene flere ganger i løpet av et år, kan det lønne seg å kjøpe digital tillatelse. Slik tillatelse vil være gyldig i 1 år fra du kjøper tillatelsen.  

Digital tillatelse, kan kjøpes her. Prisen er 500 kroner per år.