Publisering av byggesaker i postlisten

Fra 2024 har vi begynt å publisere alle dokumenter i byggesaker i fulltekst, på postlisten.  Fra 1. februar skal alle dokumenter i byggesaker ligge åpent publisert, såfremt de ikke inneholder informasjon eller elementer vi etter loven ikke har lov å publisere.

Dette betyr at alle kan laste ned og lese byggesaksdokumentene de vil, uten å måtte bestille dem fra postmottak.

Innsyn

Kommunens postliste er en offentlig journal, med oversikt over inn- og utgående dokumenter, notater og post. 

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige, om det ikke er gjort unntak i lov.  Selv om dokumenter er unntatt offentlighet kan alle be om innsyn, og kommunen skal vurdere om det kan gis helt eller delvis innsyn. 

Du har også rett til innsyn i saker du er part i, og i opplysninger kommunen har om deg.

Postlisten legges normalt ut 2 dager etter den er registrert. Dette er for at dokumentene skal ses gjennom for å sikre at opplysninger som ikke er offentlig, for eksempel personopplysninger, ikke publiseres. 

Du kan bestille dokumenter direkte fra den elektroniske postlisten. Det gjør du ved å trykke på dokumentet og knappen "Bestill innsyn". 

Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet sendes normalt ut samme dag som du bestiller. 

Her finner du viktig informasjon om innsyn, retningslinjer og rutiner.