Rehabiliteringsenheten UNN Finnsnes

Rehabiliteringsenheten er lokalisert ved Distriktsmedisinsk senter for Midt-Troms. Tjenesten regnes som lokalsykehus for Midt-Troms, med 6 senger til rehabilitering. 

Enheten utreder og behandler pasienter med behov for spesialist rehabilitering. 

Om tjenesten

Her finner du tjenester for pasienter med:

  • Hjerneslag.
  • Nevrologiske sykdommer.
  • Sammensatte geriatriske problemstillinger som krever spesialisert intensiv rehabilitering.
  • Mistanke om mental svikt.
  • Uavklart funksjonssvikt (gang- og forflytningsvansker, falltendens, kommunikasjons- og språkvansker, kognitive problemer og ADL-svikt (Activities of Daily Living/Dagliglivets aktiviteter).
  • Medikasjonsendringer.

Kontaktinformasjon

  • Vaktrom 77 87 14 60
  • Sekretær 77 87 14 68.
  • Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, inngang B, Helsesenterveien 30-32, 9300 Finnsnes.