Rehabiliteringsenheten UNN Finnsnes

Rehabiliteringsenheten finner du i Distriktsmedisinsk senter for Midt-Troms. Tjenesten regnes som lokalsykehus for Midt-Troms, med 6 senger til rehabilitering. 

Enheten utreder og behandler pasienter med behov for spesialist-rehabilitering. 

Om tjenesten

Her finner du tjenester for pasienter med:

  • Hjerneslag
  • Nevrologiske sykdommer
  • Sammensatte geriatriske problemstillinger som krever spesialisert intensiv rehabilitering
  • Mistanke om mental svikt
  • Uavklart funksjonssvikt som gang- og forflytningsvansker, falltendens, kommunikasjons- og språkvansker, kognitive problemer og ADL-svikt (Activities of Daily Living=Dagliglivets aktiviteter)
  • Medikasjonsendringer

Kontaktinformasjon

  • Vaktrom 77 87 14 60
  • Sekretær 462 80 602 
  • Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, inngang B, Helsesenterveien 30-32, 9300 Finnsnes.