Reinbeitekrisen – tiltak for å ivareta næringen og dyrevelferd

For å unngå at rein sulter er det viktig at de får beite uforstyrret. Fylkesmannen har derfor bedt kommunene om å ikke gi dispensasjoner til snøskuter i områder med rein.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er i vinter svært vanskelige beiteforhold for rein i Troms og Finnmark. De vanskelige beiteforholdene som nå har vart i en lengre periode skyldes at det er store mengder tettpakket snø og ishinner som hindrer reinen i å grave seg ned til beitene.

Mange tiltak er satt i verk for at rein skal få beitet uforstyrret i beiteområder. I tillegg gjøres det tilleggsfôring. Kommunene er også bedt om å hjelpe reindriften til å ivareta dyrene gjennom ulike tiltak.

Varsom ferdsel i skog, vidde og fjellområder

Fylkesmannen og kommunen oppfordrer folk til å snu hvis du ser rein på tur.

- I tillegg er det viktig å ha hund i bånd og vise hensyn, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

Vi minner også om den lovbestemte båndtvangen for hund fra 1. april til og med 20. august.

- Ta alle forhåndsregler. Ser du spor eller ett dyr, så må du være oppmerksom. Er det rein i området du er på vei inn i, til fots eller på skuter, bør du snu med en gang, sier fylkesmann Aspaker.

Kommunen gir ikke skuterdispensasjon i områder med rein

Kommunene i Troms og Finnmark er bedt om å ikke gi skuterdispensasjoner i områder der det kan være reinsdyr. Senja kommune vil for resten av sesongen derfor ikke gi dispensasjoner i slike områder.

I tillegg ber fylkesmannen om at personer som allerede har fått dispensasjoner ikke bør bruke den hvis det er rein i området.

Du kan lese mer om beitekrisen, og tiltak på Fylkesmannen i Troms og Finnmarks nettsider:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Reinvettreglene

Fylkesmannen har laget reinvettregler for ferdsel i skog, vidde og fjell:

1.         Snu hvis du ser reinsdyr.

2.         Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.

3.         Ha hunden i bånd

4.         Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.

5.         Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.

6.         Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.

7.         Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)