Rent drikkevann er viktig

- Storelva Vannbehandlingsanlegg, et nytt og moderne renseanlegg for drikkevann for Silsand- og Finnsnesområdet, er nå åpnet av ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen. Senja formannskap og gjester bidro til en flott markering

- Drikkevann er viktig, og åpningen er en stor begivenhet for kommunen og – ikke minst – for bynære områder, sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen.   

Ordfører og Formannskapet i Senja kommune, sammen med representanter for alle involverte i byggingen av Storelva Vannbehandlingsanlegg. 

Vannbehandlingsanlegget øker forsyningssikkerheten og kapasitet på drikkevannsproduksjonen for befolkningen i Silsand og Finnsnesområdet, og er reservevannforsyning for Finnsnes vannverk.   

Senja kommune er ansvarlig for prosjektet.

- Renseanlegget benytter det nyeste av teknologi både når det gjelder rensemetode og styringssystemer, forteller prosjektleder i Senja kommune Astrid Myrvang Hagen.    

Tålmodige grunneiere og naboer 

Prosjektlederen er fornøyd med samarbeidet med Inrigo, leverandøren av anlegget.  

- De har levert et moderne anlegg, sier hun. Og trekker også fram entreprenør Bjørn Bygg, som har vært profesjonell, holdt framdriftsplanen og levert meget god kvalitet.   

Mye av det rensede vannet benyttes av SalMars nye lakseslakteri Innovanor, men utbygningen har tilrettelagt for en enklere fremtidig utvidelse av det kommunale forsyningsnettet i område Grasmyr-Silsand Nord.    

Vannet kommer fra Leiknesdammen og føres videre i rør i bakken, gjennom sjøledninger i Gisundet til Teigan og over til Finnjord.     

- Vi har hatt et godt samarbeid med grunneier og naboer, sier Astrid Myrvang Hagen, og vil gjerne takke for tålmodigheten i byggeprosjektet.    

Fakta om prosjektet   

Det hele startet i 2018 i forbindelse med utviklingsprosjekt Klubben næringspark. Bygging av Storelva Vannbehandlingsanlegg startet i februar 2021.

Overtakelse av bygning og uteområder skjedde i hhv. januar og august 2022. Prøvedrift av anlegget går fram til 27. november i år.    

Totale kostnader er 83 millioner kroner, fordelt på 55,8 millioner på bygg og 27,3 millioner på renseanlegg. Alle tall er eksklusiv merverdiavgift.    

  • Entreprenør for bygg og grunnarbeider: Bjørn Bygg AS
  • Renseanlegg: Inrigo AS Prosjekterende: Norconsult AS
  • Byggeleder: Leiknes AS Prosjekteier og prosjektledelse: Senja kommune  

Kapasiteten til renseanlegget: 130 m3/time, eller 36 liter per sekund. Det er lagt ned 7 km med sjøledninger.  Metoden for rensing av vann: Partikkelfjerning i sandfiltre, membranfiltrering og UV-desinfeksjon.   

Bygget var ferdig i vinter og uteområdet med asfaltering ble ferdig i sommer. Det innvendige renseanlegget ble kjørt i gang i mai.

Råvannet kommer fra Leiknesdammen som nylig har rehabilitert og forsterket.

Kart som viser beliggenhet for Storelva Vannbehandlingsanlegg, nye og eksisterende sjøledninger.  

Ny vannledning fra Leiknesdammen - Senja kommune