Samiske stedsnavn i Senja kommune

Med hjemmel i lov om stadnamn §§ 3, 4, 6 og 8, ber vi om innspill til samiske stedsnavn i Senja kommune. Frist for innspill er 4. mars 2022.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet.

Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

For enkelte navn vil vi i tillegg gjerne ha opplysninger om plasseringa av stedene som navnene viser til.

Det går fram av de vedlagte navnesaksskjemaene, hvilke navn som er med i saken. For flere opplysninger om navnene, se innsynsløsningen for SSR.

Innspill til navn

Eventuelle merknader eller nye forslag til navn, bes sendt til post@senja.kommune.no

Frist for innspill er 4. mars 2022.

Dokumenter

Foreløpig tilråding fra nordsamisk stedsnavntjeneste, er vedlagt to navnesaksskjemaer.

Sážžá-álgorávven2 (PDF, 194 kB)

Sážžá-álgorávven 10.06.21 (PDF, 193 kB)