Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms

Vi ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Midt-Troms, som inkluderer kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Målselv, Senja og Sørreisa - til sammen rundt 25 000 innbyggere over 18 år.

Om tjenesten

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHR Midt-Troms) er en seksjon i Avdeling Sør i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Vi skal bidra til at mennesker med psykiske lidelser kan leve et så godt liv som mulig med fokus på deltakelse, selvstendighet og mestring.

  • Vi tilbyr kriseintervensjon, stabilisering, utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser for pasienter fra 18 år. 
  • Ved vårt senter har vi fire kliniske enheter:
    • Ambulant akutt-team
    • Døgnenhet med 9 sengeplasser
    • FACT-team og en Voksenpsykiatrisk poliklinikk. 
  • Senteret har 64 årsverk og er lokalisert på Silsand i Senja kommune. 

Kontaktinformasjon

Henvisning til senteret går via fastlege og UNN.

Nyttige informasjonslenker