Senja kommune

Signerte salg av fiber for 24 millioner

Signerte salg av fiber for 24 millioner

I dag signerte GlobalConnect Norge og Senja kommune avtalen, om kjøp av kommunens fibernett.

Senja kommunestyre vedtok i desember i fjor å selge kommunes selveide fiber infrastruktur.

Overdragelsen av eierskapet skjer 1. april 2023 og koster GlobalConnect Norge 24 millioner kroner. 

Skal være pådriver

Kommunens innbyggere og næringsliv vil fortsatt ha sikker tilgang til digital infrastruktur med god kapasitet og kvalitet. 

- Vår oppfatning er at det ikke er en kommunal oppgave å eie og drifte infrastrukturen for høyhastighetsbredbånd, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune

 Kommunens rolle er å være initiativtaker, tilrettelegger og pådriver i arbeidet med fortsatt utvikling på området.

Fra pressemøte i Tromsø med Folkebladet, på teams. Fv. med ryggen til, Jan-Tore Ovesen, innleid konsulent fra Bredbåndfylket, ordfører Tom-Rune Eliseussen og rådmann Hogne Eidissen, Senja kommune, Lars Morten Samuelsen og Asgeir Torstensen fra GlobalConnect Norge.

Ren bonus for kommunen 

Et viktig moment som er ivaretatt i prosessen er hensynet til sluttbrukerne, dvs. kommunen, innbyggere og næringsliv, påpeker han. 

- Prosessen har vært god og vi er fornøyde med avtalen, sier Asgeir Torstensen, leder for Analyse og portefølje i GlobalConnect Norge. Nå ønsker vi å knytte til oss flere kunder og utvikle tjenestene i nettet videre.

- Elektronikken ble oppgradert for 2-3 år siden og Senja har et høyhastighetsbredbånd på linje med for eksempel Tromsø, supplerer Lars Morten Samuelsen, prosjektleder Fiber, Global Connect i Tromsø.

Der det bor folk i Senja, er det tilgang på et godt nett.

Lars Morten Samuelsen, GlobalConnect, Tromsø

- At kommunen nå kan frigjøre seg fra den økonomiske belastningen og ressursbruken det er ved å eie fibernettet selv, er hensiktsmessig for Senja kommune,  sier Tom-Rune Eliseussen.  

Når prosessen også har vist at den økonomiske verdien av salget langt overstiger det som tidligere var estimert, er dette en ren bonus for kommunen, poengterer ordføreren.

Ga høyeste tilbud 

Det er stilt et absolutt krav om at fremtidige betingelser og priser for tilkobling og tjenester, skal være likt det som tilbyder praktiserer i andre områder eller deler av landet.  

Det var 5 salgsobjekter i prosessen, og 4 av dem er solgt gjennom dagens signering.  

For fibernett i området Bjorelvnes-Tennskjær gjenstår noen avklaringer, før det skal signeres en egen avtale for dette kabelnettet med samme aktør som har kjøpt de 4 andre objektene. 

Global Connect ga høyeste tilbud på samtlige fem utlyste strekninger i kommunen.  

Vurdering av etablering av energifond

Hva skal pengene brukes til?

- Det er ikke endelig bestemt. Men et alternativ kan være å opprette et energifond, sier ordføreren. Manglende strømforsyning er i dag hemmende for utviklingen i kommunen.

I desember i fjor ba et enstemmig kommunestyre rådmannen, om å lage en egen sak med vurdering av opprettelse av et energifond. 

Det er forventet at denne saken skal opp i kommunestyret i løpet av våren.

Fibersalget i boks, fv. Hogne Eidissen, rådmann, Senja kommune, Asgeir Torstensen, leder Analyse og portefølje, GlobalConnect Norge, Tom-Rune Eliseussen, ordfører, Senja kommune og Lars Morten Samuelsen, prosjektleder Fiber, GlobalConnect Tromsø.