Skolehelsetjenesten

Senja kommune har skolehelsetjeneste på alle skoler. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere.

Hva kan skolehelsetjenesten tilby

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid, med å gi råd, veiledning, undervisning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. 

Helsesykepleier ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse og trivsel. 

Skolehelsetjenesten er et lavtersketilbud, hvor elever og foreldre kan ta kontakt for samtale, råd eller veiledning ved behov.

Helsesykepleier har faste dager på hver enkelt skole i kommunen.

Helsesykepleiertjenesten blir mer digital

Gjennom HelseNorge-portalen, kan du få nyttig og viktig informasjon:

Hva skjer på de ulike klassetrinn

 • 1.klasse - Skolestartundersøkelse hos lege og helsesykepleier
 • 2.klasse - Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • 3.klasse - Måling av høyde og vekt
 • 6.klasse - Pubertetsundervisning og vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder.
 • 7.klasse - vaksinasjon mot HPV- virus.
 • 8.klasse - Helsesamtale og høyde- og vekt måling
 • 9.klasse - Seksualitetsundervisning
 • 10.klasse - Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Videregående skole

Du kan komme til oss for å snakke om prevensjon, personlige problemer og andre utfordringer i hverdagen.

Vi tilbyr også russeundervisning og Meningittvaksine (vaksine mot hjernehinnebetennelse). Du kan få gratis kondomer hos helsesykepleier.

Her finner du Helsedirektoratets retningslinjer for helsestasjons-og-skolehelsetjenesten.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Før vi vaksinerer barnet innhentes det samtykke fra foresatte.

Etter en grundig lovtolkning har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) konkludert med, at det er tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Samarbeidspartnere

Eksempler på samarbeidspartnere er skole, PPT, BUP, fastlege, barnevernstjenesten, fysioterapeut, familievernkontoret og tannhelsetjenesten.

Skoler i Senja kommune

Hvilken helsesykepleier som har de ulike skolene, vil komme her:

 • Rossfjord skole
 • Senja vgs. Finnfjordbotn
 • Senja vgs. Gibostad
 • Nordborg ungdomsskole
 • Nordborg vgs
 • Finnsnes barneskole
 • Finnsnes ungdomsskole
 • Trollvik skole
 • Kårvik skole
 • SIBA, Mellomtrinnet
 • SIBA, Småslettan
 • Gibostad skole
 • Botnhamn skole
 • Husøy skole
 • Senja Montessori, Fjordgård
 • Medby oppvekstsenter
 • Gryllefjord skole
 • Berg Montessoriskole, Skaland
 • Senjahopen skole, Senjahopen
 • Stonglandet skole
 • Vikstranda skole            

Nyttige nettsider

Alarmtelefon

Alarmtelefonen for barn og unge er: 116 111