KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Søk om penger fra nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Søk om penger fra nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Har din organisasjon et prosjekt som kan bidra til at flere barn og ungdom får delta i fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi? Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som deler ut pengene i denne ordningen.

Søknadsfrist for neste års utdeling er 4. desember 2020.

Kommunen vurderer søknadene og gir anbefaling til Bufdir som tar den endelige beslutningen om hvem som skal få penger. 

Det er endringer i tilskuddet for 2021, så les kriteriene nøye hvis du har søkt, eller hørt om, ordningen før. 

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser

 • Private aktører

 • Frivillige organisasjoner

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer når dere sender inn søknad.

Hva vektlegges for å få penger fra ordningen?

 • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen

 • Geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordelingen av midlene

 • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen

 • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester

 • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier

 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Slik søker du

 • Sett deg inn i regelverket for tilskuddsordningen. Du finner informasjon på nettsidene til Bufdir i lenkene under: 

Bufdir - Om tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

 •  Logg inn, fyll ut og send inn søknad i Bufdirs søknadsportal: 

Bufdir - Søknadsportal