Søk om tilskudd til aktivitetsmidler - Frist 24. april

Senja kommune har for 2023 satt av 50 000 kroner som stimuleringsmidler, for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende brukere av helse- og omsorgstjenestene våre. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Slike aktivitetstilbud kan være:

  • Sosiale sammenkomster med aktiviteter
  • Ulike turer
  • Turgåing med beboere
  • Dekke hente/bringe

Det forventes at deltakere på de ulike arrangementer selv dekker egne utgifter til mat, billetter til forestillinger, reiseutgifter og lignende.

Rapportering av tildelte tilskudd

Rapport for bruk av tildelte tilskudd 2022 må være levert, før ny søknad vil bli behandlet.

Ubrukte midler kan søkes overført til påfølgende år. Midler som ikke er brukt innen 2 år, må betales tilbake. Frist for rapportering er 15. januar 2024.

Senja kommune har for 2023 satt av 50 000 kroner som stimuleringsmidler, for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende brukere av helse- og omsorgstjenestene våre. Søknadsfrist er 24. april

Hvem kan søke

Midlene kan søkes av frivillige lag og foreninger i Senja kommune.

Søknad om aktivitetsmidler må omhandle plan for aktivitetstilbudet og hvem som skal være ansvarlig for tilbudet.

Søknad - Innhold og frist

  1. Navn på økonomisk ansvarlig
  2. Søknadsbeløp
  3. Post- og e-postadresse, telefonnummer
  4. Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til
  5. Beskrivelse av aktivitet/tiltak.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, blir ikke vurdert. 

Søknadsfrist er 24. april 2023. 

Kontaktinformasjon