Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut nasjonalt tilskudd til inkludering av barn og unge til og med 24 år, som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfrist er 18. november.

Her er det mulig å få store tildelinger til gode prosjekter, i regi av både offentlige tjenester, frivillige organisasjoner og private aktører😃

✔️Minste søknadsbeløp pr. år er 50 000 kroner, og det er mulig å søke om tilskudd til en periode på inntil 3 år.

✔️Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

✔️Regelverket for tilskuddsordningen er omfattende og detaljert, og det er lurt å gjøre seg godt kjent med ordningen før du søker

✔️Søknadsfristen er 18. november 2022

Mer info og søknadsskjema, klikk på lenken under

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge - Bufdir