KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Starter fibertilkobling fra Lakselv bru/Arnebyen til Russevåg

Starter fibertilkobling fra Lakselv bru/Arnebyen til Russevåg

Strekningen fra Lakselv bru/Arnebyen til Russevåg er en av to gjenstående strekninger for tilkobling til høyhastighetsfiber i tidligere Lenvik kommune. Nå starter arbeidet. 

I tidligere Lenvik kommune ble det de siste årene gitt penger til fiberutbygging i de fleste områder av kommunen. I 2019 ble det utlyst anbud for utbygging av strekningen fra Lakselv bru til Russevåg, og Tranøy Telecom AS ble tildelt kontrakten. Senja kommune har overtatt ansvaret som byggherre. 

Oppstart

Arbeidet med tilkoblingen på strekningen fra Lakselv bru til Russevåg starter i disse dager opp, og i løpet av året skal det meste være på plass. Grunnet utfordringer rundt korona-situasjonen ble arbeidet litt forsinket.

Utbygger Tranøy Telecom ønsker av praktiske grunner og av hensyn til driftssikkerhet, å legge en del av fibertraseen som jordkabel. Det vil være dialog med aktuelle grunneiere om dette.

Tilkobling

Utbyggingen som settes i gang nå er ikke avhengig av oppslutning fra innbyggerne. Utbygger har likevel informert om at hvis man avventer tilkobling til senere år, så kan tilkoblingsgebyr/etableringspris bli langt høyere enn prisen i markedet i dag

Senja kommune håper utbyggingen gir innbyggere i området en positiv opplevelse, som både bidrar til økt bolyst og tilgang til dagens og fremtidens digitale tjenester.  

For lenke til leverandørens nettside, klikk på knappen under: 

Tranøy Telekom AS