Utbetalinger til kommunale anleggsmidler idrettsanlegg

I sak 62/2023 Årsregnskap og Årsberetning 2022, i kommunestyremøte 22. juni, ble det godkjent bevilgning av 12 millioner kroner i ekstratildeling.

Dette for å ta ned restanse på kommunale anleggsmidler til spillemiddelanlegg.

Utbetalingene skjer i henhold til vedtatte rulleringsplan, og ikke prosentvis fordeling.

Se oversikt over utbetalinger av kommunale anleggsmidler idrettsanlegg i Senja (PDF, 123 kB).