Utstyrsbanken

Du kan låne idretts- og friluftsutstyr gratis, flere steder i kommunen. Både idrettslag og skoler i Senja, har lager med utstyr som du kan benytte deg av.

Utstyr til aktiviteter lånes ut gratis til frivillige organisasjoner, skoler, barn og familier.

Hvem kan låne

Alle som låner fra kommunens utstyrslager, må være over 18 år og vise legitimasjon. 

  • Også mindreårige kan bruke utstyret, men det er låner over 18 år som er ansvarlig for bruken. Vi ber om at du som låner utstyr leverer dette tilbake, etter bruk.
  • Skoler og barnehager kan også låne utstyr, og kan gjøre det på vegne av barn.

Sted og åpningstider