Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Varsel om arbeid med rekreasjonsløype for skuter på Lenvikhalvøya

Varsel om arbeid med rekreasjonsløype for skuter på Lenvikhalvøya

Arbeidet med å forberede sesongens rekreasjonsløype for skuter på Lenvikhalvøya er i gang. Innenfor områdene til den vedtatte løypa, og i tråd med retningslinjer, kan driftspersonell bruke skuter i arbeidet.

Senja kommune har med virkning fra 08.12.2020 klokka 10:00 gitt tillatelse til at den vedtatte rekreasjonsløypa på Lenvikhalvøya kan forberedes, merkes og skiltes.

Kjøring med snøscooter kan kun skje innenfor områdene som omfattes av vedtatt løype og i tråd med retningslinjer avtalt mellom Senja kommune og Finnsnes lensmannskontor. 

Preparering og merking

Senja kommune er løypeeier og har ansvar for alle forhold tilknyttet løypene. Det er kommune som bestemmer vilkår og forutsetninger for den daglige driften. Det praktiske arbeidet med løypene er satt ut til Midt-Troms Motorferdselforening (MTMF) som vil starte forberedelser med å preparere løypens grunnsåle og merking av trasé.

Driftspersonell som fører snøscooter, skal være ikledd refleksvest.

Rydding av kratt, kvisting ol. avklares mellom MTMF og de enkelte grunneiere dette angår med utgangspunkt i gitt grunneiertillatelse. 

Eventuelle spørsmål

Henvendelser om arbeidet med rekreasjonsløypa kan rettes på telefon: 97 58 50 25.

eller e-postadresse: may.heidi.ofstbo@senja.kommune.no