Vedtak i navnesak 2018/344 om navneleddet sjø/sjy i Senja kommune - Frist 26. januar

Med hjemmel i Lov om stadnamn  § 7 tredje ledd, kunngjøres det at Statens Kartverk har gjort vedtak om skrivemåte av 6 stedsnavn i Senja kommune.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vedtak

Sjyholla, Gammelsjyen, Sjyvatnet (vatn), Sjyvatnet (tjern), Sjyflaten og Sjyfossen.

Vedtak om skrivemåten kan etter Lov om stadnamn § 12 første ledd påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdatoen, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Det vil si innen 26.01.2022.

En eventuell klage sendes skriftlig til Kartverket, Pb 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Att. Anne Kristine Utsi, med kopi til Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes eller e-post post@senja.kommune.no.

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.