Vil du eller din familie være fosterhjem?

Lurer du på om du eller din familie passer til å være fosterhjem, og hvordan du blir det?

Digitale informasjonsmøter

Barn som bor i fosterhjem er som alle andre barn – de er forskjellige.

Derfor trenger vi også mange ulike hjem for å finne riktig familie til hvert enkelt barn. 

Bli gjerne med på digitalt informasjonsmøte, og finn ut av hva det betyr.

Hvordan er det å være fosterhjem

Å være fosterhjem gir mye glede. Fosterforeldre sier at det største er å oppleve positive endringer hos barnet.

Her kan du lese om barna som trenger deg, og høre historiene til både fosterbarn og familiene de bor hos, fortalt av dem selv.

Barn som skal flytte til et nytt hjem med nye voksne, trenger et trygt og stabilt fosterhjem med fosterforeldre som har forutsetninger for å støtte og hjelpe dem.

Derfor er det viktig at fosterforeldre er best mulig rustet for oppgaven.

Hva er kravene for å bli fosterhjem

Selv om det finnes noen kravområder, er det helhetsbildet som avgjør om du kan bli fosterforelder. 

Det betyr at du kan vurderes som aktuell, selv om du ikke oppfyller alle kravene.

Hvem som kan bli fosterforeldre til hvilket barn, vurderes helt i slutten av prosessen når vi skal finne riktig familie til de enkelte barna.