På jobb i hjemmetjenesten

På jobb i hjemmetjenesten

Her om dagen fikk vi være med sykepleier Betsy Winje en hel dag på jobb i hjemmetjenesten på Nord-Senja, med utgangspunkt basen i kjelleren på Gibostad skole. Hjemmetjenesten handler om trygghet, menneskelig kontakt, omsorg, medikamenthåndtering, sykepleie, ernæring, praktisk hjelp og mye, mye mer. 

Hjemmetjenesten besøker både unge og eldre som har behov for hjemmesykepleie i kortere eller lengre tid, som følge av skade, operasjoner, sykdom eller endringer på grunn av aldring.

Om du ønsker hjelp kan du søke til kommunen via søknadsskjema som du finner på kommunenes hjemmeside, eller ved å henvende deg til hjemmetjenesten i ditt område, forteller Betsy Winje. Søknader blir vurdert av Tildelingsenheten i Senja kommune.

- Det viktigste vi gjør er å trygge brukerne og pasientene våre, forteller Betsy Winje, sykepleier og syns- og hørselskontakt for hjemmetjenesten på Nord-Senja. Alle foto og video: Kari H. Slaattelid/Senja kommune.

Trygghet for unge og gamle

- Respekt for brukeren og pasienten er det viktigste, i tillegg til fagkompetanse og det å evne å behandle mennesker, svarer Betsy Winje på spørsmål om hva som er viktig når du jobber i hjemmetjenesten.

Vi er på besøk i deres hjem, og det skal vi ha respekt for, påpeker hun.

Ansatte i Gibostad hjemmetjeneste på dagvakt, fra venstre Christiane Godtlibsen, sykepleierstudent og ferdigutdannet sykepleier i desember 2022, Betsy Winje, sykepleier og syns- og hørselskontakt for Nord-Senja, Sabine B. Eriksen, helsefagarbeider, Lill Tove Sivertsen, spesialhjelpepleier, Linn Myrvoll, lærling og Kristianne Richardsen, helsefagarbeider og snart ferdigutdannet spesialhelsefagarbeider.

Det gir grunnlag for å skape trygghet for de vi besøker, og gir oss også mulighet til å vurdere hva den enkelte trenger hjelp til, sier sykepleieren.

Takknemlige brukere

Brukerne og pasientene ønsker helst å bo og fungere på sitt vis i hverdagen i sitt eget hjem.

- Jeg er veldig imponert over den jobben de gjør, de er bare helt fantastiske.

Ellen Kari Pettersen, pasient

Etter bare én dag i hjemmetjenesten opplever vi det som gjennomgående hos brukerne vi møter, at de er svært takknemlige for at hjemmetjenesten – enten det er en sykepleier, spesialhjelpepleier, helsefagarbeider, sykepleierstudent eller lærling – som kommer på besøk. 

Fra venstre, Betsy Winje på hjemmebesøk hos Ellen Kari Pettersen fra Hannes.

De som jobber i hjemmetjenesten er hver og en mennesker som bryr seg, de får tillit og gir både omsorg, trygghet, pleie og praktisk hjelp.

Må å ha tid til en prat

- Vår jobb er også å tilpasse tjenestene vi kan gi. Hjelpebehovet kan jo endre seg over tid, forteller Betsy Winje.

Ved observasjon, samtale og samarbeid med bruker og gjerne pårørende, prøver vi å tilpasse tjenestene til den enkelte. Da må vi ha tid til å bli kjent, ta en prat – bry oss, mener Winje.

- For noen brukere er vi den eneste menneskekontakten de har den dagen, sier hun ettertenksomt.

Det er viktig at den enkelte får gjøre det han eller hun greier selv. Noen ganger er hjelpebehovet midlertidig, andre ganger ser vi at vi bør øke på med flere tiltak, sier Betsy Winje.

- Men brukeren selv må ville ha hjelpen vi tilbyr. Vi kan ikke tvinge på hjelp som den enkelte ikke ønsker, selv om vi kanskje mener det ville vært best, legger hun til.

Kartlegger type hjelpemidler 

For de som trenger hjelpemidler i forhold til bevegelse, syn eller hørsel, har kommunen flere hjelpemiddelkontakter som jobber i de ulike hjemmetjeneste-områdene.

- Vi kan hjelpe folk med å kartlegge hva slags hjelpemidler de har bruk for og med å sende søknad til NAV Hjelpemiddelsentral, sier Betsy Winje. Hun er en av syns- og hørselskontaktene i Senja kommune.

Oversikt over hjelpemiddelkontakter i Senja kommune

Sykepleieren understreker at dette tilbudet gjelder for alle innbyggere i kommunen, selv om du ikke har bruk for andre tjenester fra Hjemmetjenesten.

Denne dagen vil Betsy Winje sjekke ut hvordan det går med det nye høreapparatet til Bjørnar Reiertsen (til venstre). Han hører bedre med det nye, forteller han, men har fått levert apparatet til Ishavsklinikken på Finnsnes for å få tilpasset øreproppene bedre. 

Kjører mange mil

I hjemmetjenesten på basen i Gibostad er det 12 faste ansatte med 6-7 vikarer.

- Vi har ulike personligheter og ulik fagmessig bakgrunn, sier Betsy Winje. Det synes hun er en fordel. Brukerne har også ulik bakgrunn med ulike utfordringer. 

Da kan det være at kjemi påvirker hvordan brukerne og vi oppfatter hverandre, fortsetter hun. Men målet er uansett hele tiden å skape trygghet og gjøre en best mulig jobb, ha tid til å bry seg om mennesket – ung eller gammel.

De ansatte i hjemmetjenesten kjører mange mil, for å få besøkt alle de rundt 65 brukerne og pasientene. I snitt snakker vi om 7-10 mil hver dag eller kveld på én rute, i all slags vær  – i stilla og i uvær.  

- Men naturen på Nord-Senja er fantastisk – og jeg liker jo å kjøre, smiler sykepleieren. Du kan vel si at bilen er en nødvendig del av arbeidsdagen. 

Fakta om Gibostad hjemmetjeneste

Hovedoppgavene i Gibostad hjemmetjeneste er hjemmesykepleie til hjemmeboende eldre og unge som trenger hjelp av ulike årsaker. Området de dekker er Grasmyrskogen – Gibostad – Lysnes – Botnhamn – Husøy og Fjordgård. Det er 65 brukere i tjenesten.

Tjenesten gir hjemmesykepleie i form av hjelp til personlig hygiene, stå opp/legge seg, tilrettelegging og hjelp til bespisning, medisinhåndtering, sårbehandling og tilsyn av ulik karakter. Det utføres også sykepleieprosedyrer, som blant annet intravenøs behandling, injeksjoner og blodprøver. Hjemmetjenesten utfører også praktisk bistand.

Hjemmesykepleien kan gi tilsyn 2-4 ganger per døgn, i helgene noe mindre. Det er ikke mulig med tilsyn på natt. Årsaken er lange avstander i området.

I spesielle tilfeller kan hjemmetjenesten gi et utvidet tilbud, som eksempelvis lindrende behandling og oppfølging i avslutningsfasen hos pasient med dødelig sykdom.

Tjenesten gir mulighet for matombringing daglig, og kan hjelpe til med innkjøp av matvarer en gang per uke.

Praktisk bistand kan være vask av pasientens tøy hver uke, sengetøyskift hver andre uke og husvask hver fjerde uke. Husvask er vasking av gulv, støvsuging, riste små matter, støvtørk og hjelp til oppvask.