KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Bestill møte med byggesaksbehandler

Bestill møte med byggesaksbehandler

Når du planlegger et byggeprosjekt kan du bestille et møte med en av våre saksbehandlere for å få hjelp og veiledning.

Avtal møte

Du kan reservere en halvtimes telefonmøte i tidsrommet mandag–onsdag fra kl. 9–15. Mulighet for bestilling av videomøte vil komme snart, mens møter med personlig oppmøte på kontor kommer senere.

Før du bestiller bør du lese informasjonen om byggesaker her på nettsiden. På lenken under kan du bestille telefonmøte:

 Booking - reserver møte med byggesaksbehandler

I skjemaet må du fylle ut:

For at saksbehandler  kan være best mulig forberedt til møtet, må følgende informasjon fylles ut når du bestiller møte: 

  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Gårds- og bruksummer, og adresse til berørt eiendom
  • Hva saken gjelder. for eksempel nybygg, tilbygg eller garasje

I notatfeltet kan du i tillegg skrive spørsmål du trenger svar på. For eksempel: 

  • Om utbyggingen er søknadspliktig
  • Hvilken plan som gjelder for eiendommen
  • Generelle spørsmål vedr. søknadsprosessen
  • Hvilke skjema som må leveres

Booking - reserver møte med byggesaksbehandler

Mindre prosjekter

For byggeprosjekter som du selv kan søke om (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. For mer informasjon og veiledning for byggeprosjekter uten ansvarsrett, se lenken under: 

Direktoratet for byggsikkerhet - bygge selv 

Forhåndskonferanse med foretak

For tiltak som krever at du engasjerer et foretak til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg noen fra foretaket til møtet. Dette kalles forhåndskonferanse.

Større prosjekter

Dersom prosjektet krever regulering er et møte obligatorisk og du må ha med deg en fagkyndig plankonsulent. Dette kalles oppstartsmøte.