Bygging av ny barnehage i Vangsvik vedtatt 

Senja Kommunestyre vedtok i dag i sitt siste møte før valget, å bygge ny Dansesletta barnehage iht. framlagt forprosjekt som en totalentreprise.  

I dag er Dansesletta barnehage fordelt på to lokasjoner, Solli og Vangsvik. Disse to skal samlokaliseres til en ny tomt ved siden av Vikstranda Skole. 

- Barna i Senja skal ha gode oppvekstsvilkår, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Byggestart høsten 2024

Nå skal vi bygge for 114 millioner kroner i Vangsvik. Det blir toppmoderne fasiliteter i tillegg til at vi utbedrer de trafikale forholdene ift. trafikksikkerhet. 

Dette er viktig for bolyst og blilyst, og at folk bosetter seg i hele kommunen, sier han.

Byggestart planlegges i begynnelsen av 2024, med ferdigstillelse sommeren 2025. 

Rune Hoholm, kommunalsjef Oppvekst og kultur, orienterer om prosessen for prosjektet på folkemøte i Vangsvik. Alle foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

- Totalrammen for prosjektet inkluderer ny vannledning til barnehagetomta som egen entreprise og trafikale tiltak ved Vikstranda skole, sier Rune Hoholm, kommunalsjef Oppvekst og kultur i Senja kommune. 

Det gir en kvadratmeterpris på 89 579 kroner, og kan virke noe høy.

Men basert på lignende referanseprosjekter er prisen innenfor for det vi kan forvente, og gjenspeiler de reelle kostnadene inkludert en nødvendig reserve, sier Hoholm. 

Fra folkemøte i Vangsvik i mars 2023.

I forprosjektfasen har vi hatt folkemøter og har etablert et godt samarbeid mellom prosjektleder, eksterne rådgivere og representanter for ansatte, foreldre og ledelsen i Dansesletta barnehage, forteller han. 

God løsning og fleksibilitet  

- Barnehagen dimensjoneres for 66 plasser og 15 ansatte, og planlegges med en viss grad av fleksibilitet når det gjelder intern organisering av avdelinger, forteller Martin Dreyer Ingebrigtsen, prosjektleder for ny Dansesletta barnehage.  

Martin Dreyer Ingebrigtsen, prosjektleder, redegjør for løsninger på trafikale utfordringer under folkemøte i Vangsvik.

En plass for barn under 3 år teller som 2 barnehageplasser. Barnehagen vil derfor reelt sett ha omtrent 47 barn.

Foreslått løsning er god, med tanke på tomtas plassering og utforming.

Bygget er plassert helt mot nord for å maksimere uteområdet i sør, og at bygget ivaretar tomtas høydeforskjell, sier prosjektlederen. 

Tomta for ny Dansesletta barnehage i Vangsvik.

- Planløsningen ivaretar behovet til barnehagen på en god måte, sier Rune Hoholm, samtidig som arealene er redusert.  

Lekeareal er eksempelvis på 229 m², hvor minstekravet er 213 m², avslutter han.

Nyttig informasjon

Nye Dansesletta barnehage, illustrasjonstegning.