Fjordgård fiskerihavn

Målet med prosjektet er å legge til rette for næringsutvikling i Fjordgård, gjennom å skaffe fiskeriflåten en trygg og god havn og tilrettelegge område for annen næringsaktivitet.

Fjordgård fiskerihavn. Her ser vi hvor moloer, utfylling av næringsområde og skredkanal er ferdigstilt.

Prosjektets navn

  • Fjordgård fiskerihavn
  • Prosjektleder og kontakt: Geir Fredriksen, prosjektleder i Stab samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Prosjektet omhandler utbygging av en skjermet fiskerihavn i Fjordgård. Vanskelige havneforhold og tilgang til næringsområder i umiddelbar nærhet til bygda har vært en utfordring i mange år.

Anlegget vil bidra til en tryggere yrkesutøvelse for fiskeri- og havbruksaktører samt danne grunnlag for videreutvikling av næringslivet. Det vil også være en viktig trivselsfaktor i bygda.

Mandat

Kommunestyret i Lenvik vedtok utbygging i sak 117 i 2017. Prosjektet ble vedtatt igangsatt av Senja kommunestyre i sak 43/2020. 

Mål

Legge til rette for næringsutvikling i Fjordgård ved å

  • Skaffe fiskeriflåten en trygg og god havn i Fjordgård
  • Skaffe landbase til oppdrettsnæringen
  • Tilrettelegge området for annen næringsaktivitet
  • Sikre havneområdet for skred

Varighet for prosjektet

Prosjektet ble ferdigstilt ultimo 2023 i forhold til de utlyste arbeider. Bygging av fast kai gjenstår. 

Det blir laget en egen politisk sak om det i april/mai 2024.

Kostnader

Prosjektet ble mer omfattende og kostbart enn det som kom frem i opprinnelige planer. Oppdatert total utbyggingsramme er fastsatt til 81 millioner kroner.

Status

  • Moloer, utfylling av næringsområde og skredkanal er ferdigstilt
  • Utbygging av kommunal flytekai med strøm og belysning av havneområdet, er ferdigstilt. Det er lagt til rette for strømuttak til aktuelle brukere av havna
  • Toalett for turister er tatt inn i prosjektet, og etableres og finansieres som et eget prosjekt