Grunnundersøkelser i Botnhamn havn

- I løpet av oktober og november vil det foregå arbeid i havnebassenget nord for fergeleiet i Botnhamn, forteller Martin Dreyer Ingebrigtsen, prosjektleder i Senja kommune.  

Kart - Utredningsområde Botnhamn havn.

Hensikten er å undersøke de lokale forholdene i havnebassenget.

Resultatene vil brukes i arbeidet med å sikre statlig bevilgning til mudring i Botnhamn hamn, sier Martin Dreyer Ingebrigtsen.

Borerigg på lekter

Arbeidet består av grunnboring, miljøprøver og filming av havbunnen, utføres av Rambøll AS med underentreprenører og vil bli utført med en borerigg på lekter.

Grunnundersøkelsene ble vedtatt av Senja kommunestyre i sak 143/2022, 15. desember 2022.

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål eller henvendelser kan rettes til Martin Ingebrigtsen, mobil 903 62 986, prosjektleder i Senja kommune