Grunnundersøkelser i Botnhamn havn

 - I løpet av oktober og november vil det foregå arbeid i havnebassenget nord for fergeleiet i Botnhamn, forteller Martin Dreyer Ingebrigtsen, prosjektleder i Senja kommune. 

Kari over utredningsområdet i Botnhamn

Hensikten er å undersøke de lokale forholdene i havnebassenget, sier Dreyer Ingebrigtsen. 

Resultatene vil brukes i arbeidet med å sikre statlig bevilgning til mudring i Botnhamn havn. 

Arbeidet består av grunnboring, miljøprøver og filming av havbunnen, og utføres av Rambøll AS med underentreprenører og vil bli utført med en borerigg på lekter.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Martin Ingebrigtsen, mobil 903 62 986, prosjektleder i Senja kommune.