Lyser ut konkurranse om bygging - Ny Finnsnes barneskole

Forprosjektet var til politisk behandling i kommunestyret 16. februar 2023. Det ble gjort vedtak om å lyse ut konkurranse, om bygging av ny Finnsnes barneskole, flerbrukshall og klatrehall.

Prosjektets navn

 • Finnsnes barneskole og flerbrukshall
 • Prosjektleder og kontakt: Knut Vidar Olsen, prosjektleder i Stab samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Eksisterende Finnsnes barneskole skal rives og det skal bygges ny barneskole til 450 elever og 80 ansatte samt flerbrukshall og klatrehall på samme tomt.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

Mandat

Senja kommunestyre vedtok 16. februar 2023 å gå videre med gjennomføring av byggeprosjektet Nye Finnsnes barneskole og flerbrukshall, inklusiv klatrehall slik det ble presentert i rapport etter gjennomført forprosjekt.

Mål  

Barneskole for 1. til 7. trinn samt flerbrukshall for innendørsidretter og klatrehall.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

Varighet for prosjektet

 • Forstudie: januar 2021 – oktober 2021
 • Mulighetsstudie: november 2021 – februar 2022
 • Forprosjekt: juli 2022 – januar 2023
 • Funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for totalentreprise samt utlysning: mars – juni 2023
 • Totalentreprise: august 2023 – juli 2025

Kostnad

Kostnadsestimat fra forprosjekt inkl. byggherrekostnader viser behov for brutto investeringsramme på NOK 507,6 millioner.

Status

Forprosjektet var til politisk behandling i kommunestyret 16. februar 2023.

Det ble gjort vedtak om å lyse ut konkurranse om bygging av ny barneskole, flerbrukshall og klatrehall som fremlagt i forprosjektrapport.

Prosjektet er nå i en viktig fase hvor innhold og kvaliteter i byggeprosjektet skal defineres, og alle grensesnitt beskrives slik at grunnlaget for utlysning av totalentreprisen er best mulig.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

I dette arbeidet bidrar både skole, teknisk og administrasjon i fellesskap med ekstern rådgivergruppe, for å skape et godt konkurransegrunnlag for utlysning av totalentreprisen.

 • Rådgiver i mulighetsstudiet: AT Plan & Arkitektur
 • Rådgiver i forprosjekt og til endt totalentreprise: ARCHUS arkitekter AS
 • Prosjekteringsgruppeleder: Kjell Kvam (SIB-rådgiver Kjell Kvam AS)
 • Tekniske rådgivere: SWECO AS avdeling Trondheim
Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde ny Finnsnes barneskole

 Totalentreprisen for ny Finnsnes barneskole offentliggjort - Senja kommune