Miljøsertifisering av Senja kommune

Senja kommune har startet arbeidet for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Første ut er administrasjonen og deretter samtlige underliggende enheter i kommunen.  Ved årsskiftet 2024, er Senja rådhus i ferd med å bli sertifisert.   

I løpet av 2023–2024 skal vi innføre integrert miljøledelse med sertifisering, gjennom ordningen Miljøfyrtårn. 

Mandat  

Vedtak om oppstart, er gjort av Senja kommunestyre i sak 6/2023 16. februar 2023. 

Mål  

Senja kommune ønsker gjennom sertifiseringen å forbedre sine miljøprestasjoner og redusere de kommunale klimagassutslippene. 

Sertifiseringen skal bidra til en mer bærekraftig kommune, gjennom helhetlig og langsiktig arbeid med miljøledelse i alle deler av virksomheten.  

Varighet for prosjektet  

Senja kommune startet sertifiseringen i 2023, og skal være i mål med sertifiseringen av hele organisasjonen i løpet av 2025. 

Kostnader 

  • Budsjettestimatet er på 100.000-170 .000 kroner per år, totalt 550.000 kroner.  
  • Endelige kostnader vil avhenge av inngåelse av avtale med sertifisør og ekstern konsulent, samt fremdrift av sertifiseringen. Om Senja kommune sertifiserer i en annen rekkefølge eller at prosessen tar lengre tid, vil årlige kostnader variere. 
  • Etter at sertifiseringsprosessen er gjennomført vil en årlige servicegebyr påløpe. 
Inger Andreassen, fagansvarlig landbruk og miljø Kari hH Slaattelid

Kontaktperson

Inger Andreassen, prosjektleder, mobil 46 28 00 98 og e-post.