Nærmer seg beslutning for bygging av ny Finnsnes barneskole

- Senja kommune satser på barn og unge. Forprosjektet til ny Finnsnes skole er i sluttfasen, sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen.

Beslutningen som kommunestyret skal ta 16. februar, vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen i flere tiår framover og gjøre Senja kommune enda mer attraktiv som bokommune, poengterer ordføreren.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Finnsnes barneskoleDet legges opp til at kommunen nå vil investere framtidsrettet ved å bygge en topp moderne skole, gode anlegg for idretten og frivilligheten.

Legger til rette for allsidig bruk

Her ligger det an til flerbrukshall som vil øke kapasiteten for volleyball, handball, innebandy m.fl.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Finnsnes barneskoleForprosjektet inneholder også en fullverdig klatrehall i tråd med kommunestyrets bestilling.

Det har vært jobbet grundig med å legge til rette for allsidig bruk av hele bygningsmassen både på dagtid og kveldstid.

Det er i området lokalisert 2 skoler og en barnehage.

Attraktivt uteområde

Det har derfor vært jobbet med å finne gode løsninger for parkering og trafikkavvikling.

Slik løsningene er skissert i forprosjektet vil det bli en betydelig forbedring av dagens situasjon.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Finnsnes barneskoleDet er også jobbet med å legge til rette for et attraktivt uteområde for skolens elever, som også vil være tilgjengelig utenfor skoletida.

Mål om skolestart høsten 2025

Så snart vedtak er fattet starter utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utlysning av totalentreprise våren 2023, sier Knut Vidar Olsen, prosjektleder for ny Finnsnes barneskole.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Finnsnes barneskoleDet vil da være realistisk med oppstart med totalentreprenør på byggeplass etter fellesferien 2023, og ferdigstillelse av byggeprosjektet august 2025, sier prosjektlederen.

Skolestart på ny Finnsnes barneskole kan da skje høsten 2025.

Fakta

  • Skole for ca. 500 elever
  • Flerbrukshall med takhøyde 9 meter (godkjent for volleyball på høyeste nasjonale nivå)
  • Klatrehall med minimum klatrehøyde 10 meter
  • Lokaler for kulturskoleopplæring
  • Oppstart august 2023 og ferdig i august 2025
  • Ca. 20 flere parkeringsplasser
  • Oppgradering av skolevei og adkomst
  • Kostnadsramme ca. 500 000 000 kroner

Ny Finnsnes barneskole i forprosjektfasen - Senja kommune