Trafikkavvikling under skolebygging

Bygging av ny Finnsnes barneskole påvirker trafikkavviklingen i perioden med alternativ skoledrift, for rundt 700 elever.

Liaveien stenges derfor for gjennomkjøring, og det blir etablert gangfelt fra Skolegata til Svein Eidissens vei.

Vis hensyn

Årsaken til at Liaveien stenges for gjennomkjøring fram til ny Finnsnes barneskole er bygd, er trafikksikkerhet for elevene som skal gå langs Svein Eidissens vei til gamle Finnsnes ungdomsskole.

- Stenging av Liaveien har ligget i planene som en mulighet en stund, og blir nå framskyndet på grunn av alternativ skoledrift i gamle Finnsnes ungdomsskole, forteller Espen Hay, rektor ved Finnsnes barneskole, Senja kommune.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Finnsnes barneskole, som i følge prosjektplanen skal stå klar til skolestart 2025.

Dette skjer under bygging av ny Finnsnes barneskole, og ble besluttet etter tett dialog med de foresatt.

De stilte spørsmål, fikk svar og ga positive tilbakemeldinger på skoledagens organisering, byggenes tilstand, SFO, skoleskyss, trafikk, trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Rektoren ber om at alle som ferdes med bil langs Svein Eidissens vei, viser hensyn. Det vil være mange elever som ferdes langs denne veien, spesielt rett før og etter skoletid.

Buss til og fra skolene

Alle elevene får personlig busskort.

- Bussavgangene fra bosted blir uforandret, men det blir ingen busstopp ved gamle Finnsnes ungdomsskole, sier Bjørn Lauransen, virksomhetsleder, Teknisk drift, Senja kommune.

Skolebussene som kommer inn til busstopp Helsesenterveien, setter av og tar på mellomtrinnselevene som skal gå til og fra gamle Finnsnes ungdomsskole, forklarer han.

Barnetrinnselevene tar bussen fra busstopp Helsesenterveien videre til Silsand.

- Tilsynsvakter fra Finnsnes barneskole er til stede før og etter skoletid på Helsesenterveien og langs Svein Eidissens vei, ved ankomst og avreise, påpeker Espen Hay, rektor, Finnsnes barneskole.

De siste bussene vil normalt ankomme Silsand rundt 10 min før skolestart.

Det er kort vei å gå fra busstopp Silsand til klasserom, og strekningen anses som meget trygg.

Det kjører biler kun 30 meter av veien, til og fra barnehage, sier han.

Det blir utvidelse av parkeringsplass ved Silsand barneskole, med regulering og merking av parkering.

Følg med på skoleskyssen, sanntidskart - Tromskortet

Mer om ny Finnsnes barneskole - Senja kommune