Alarmtilknytning til 110-sentralen

Om en bygning er tilknyttet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. 

Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann, utløst heisalarm, forgiftning av grunnvann og gasslekkasje.

Ønsker du å tilknyttes 110-sentralet? 

Hva får du

Automatisk tilknytning til 110-sentralen sikrer rask utrykning, hvis uhellet er ute. 

Før tilknytning undertegner du en kontrakt, hvor du får informasjon om blant annet priser, gebyrsatser for unødvendige utrykninger og hvilke kvalitetskrav vi har til utstyr og linjer.

Krav til søker

  • Det er kundens ansvar at 110-sentralen har en oppdatert liste over kontaktpersoner på alarmstedet. Skal oppdateres minimum 1 gang per år.
  • Nøkkelsafe på utsiden av bygget som er tilkoblet alarmen via egen inngang på sender.
  • En sender tilkoblet alarmsentralen fra Xsecure eller Addsecure.
  • Orienteringsplan ved siden av sentralen med detektor og soneoversikt, som skal henge lett tilgjengelig for vårt mannskap. Dersom sentralen ikke er plassert ved inngangsdør skal det henge ekstra panel og orienteringsplan ved døren.
  • Godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger med mer.
  • Nøkler og adgangskort til dørene i bygget. Disse skal plasseres i en godkjent nøkkelsafe når bygget godkjennes.

Kontaktperson

Artikkelliste