Arrangementer og overnatting

Overnatting i lokaler som ikke er godkjent for det, må meldes til kommunen. Senja brann og redning skal også ha melding i god tid om arrangementer i bygg eller områder, som normalt ikke brukes til slike formål. 

Melding om overnatting

Om du skal bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjent for det, må du melde fra til Senja brann og redning. Det kan for eksempel være skoler, barnehager eller andre bygg. 

Melding om overnatting sendes digitalt og minst 2 uker før overnattingen.

Det gis normalt ikke svar på meldingene, men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon. 

Husk at det alltid er arrangøren som står ansvarlig for sikkerheten ved overnattingen, og at ansvarshavende må gjøre en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan oppstå og hvilke eventuelle tiltak de krever. 

Sikkerhet ved overnatting

Ting du bør huske på når du planlegger slik overnatting: 

 • Rømningsveiene skal til enhver tid være frie og ryddige, og låste dører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
 • Alle som overnatter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, betydning av brannalarm og møteplass ved brann.
 • Brannvarslingsanlegg/røykvarslerne i bygget må fungere, og være plassert slik at de vil vekke overnattingsgjestene dersom det begynner å brenne.
 • Er det ikke brannvarsling i bygget skal det være våken nattevakt.
 • Ansvarshavende skal til enhver tid vite det eksakte antall overnattingsgjester og skal ha navneliste over de som overnatter.
 • Det anbefales at 1. etasjer brukes for overnatting. Skal andre etasjer brukes bør det vurderes ut fra branntekniske forhold og personrisiko.

Melding om arrangementer

Hvis arrangementet du planlegger skal være i et bygg eller område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding digitalt, om arrangementet

Det bør gjøres minst fire uker før arrangementer og festivaler.

Før du sender oss melding, må ha på plass følgende:

 • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.
 • En risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
 • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av fagfolk.
 • Prosedyrer for evakuering.
 • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.
 • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.
 • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan. Skal du bruke pyrotekniske varer må du sende søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri.

Brannvesenet gir normalt ikke svar på meldingene, men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon.

Mer informasjon