Bål og grill

Fra 15. april til 15. september er det forbudt med bruk av åpen ild, som bål, engangsgriller og bålpanner i skog og mark.

Tenner du bål i skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september, kan du stilles til ansvar hvis bålet skulle komme ut av kontroll. 

Bålforbudte er generelt, og gjelder all åpen ild, som for eksempel: 

 • bål
 • bålpanne
 • grill
 • engangsgrill

På godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser har du likevel anledning til dette også under bålforbudet. 

Primus og kokeapparat kan også brukes, men husk uansett at også gnister kan starte brann. Du må alltid gjøre en vurdering av hvor trygt det er. 

På vær-tjenesten yr.no kan du sjekke skogbrannfare.

Kjekt å vite om bålbrenning

 • Det skal bare brennes rent trevirke.
 • Den som tenner bål, bruker engangsgrill, bålpanne osv. er ansvarlig for at eventuell brann ikke sprer seg, og slokkes forsvarlig.
 • Du er selv ansvarlig for eventuelle skader det medfører, og kan anmeldes og straffeforfølges av politiet.
 • Ild/bål må ikke forlates før det er fullstendig slokket. Lokal brannfare kan variere, og tørt gress, vind, bratt og ulendt terreng må vurderes av ansvarlig i hvert enkelt tilfelle.
 • Under det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten spesiell tillatelse. Forbudet gjelder ikke innmark som gårdsplasser, egen hage, dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt). Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som tilrettelagte bålplasser. Men man må likevel vurdere for eksempel vind og fare for spredning på grunn av gnist fra bål. 
 • I det generelle bålforbudet heter det at "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Med det menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Er du i tvil er det bedre å stå over båltenningen. 
 • Hvis brannfaren er spesielt stor, kan kommunen innføre forbud mot bruk av ild i bestemte områder. 

Bråtebrenning, brenning av hogstavfall gress- og lyngsviing

Utendørs brenning unntatt mindre bål, som små sankthansbål, grilling og kaffebål, skal meldes til brannvesenet før brenning. Det betyr for eksempel at hvis du skal brenne større sankthansbål, bråte, brenne hogstavfall i skogmark, eller gjøre gress/lyngsviing i eller nær skogmark, skal det meldes til brannvesenet.

Melding om brenning sendes til brannvesenet på epost: brann@senja.kommune.no

Hvis brannvesenet må rykke ut til brann forårsaket av slik brenning som ikke er meldt inn vil brannvesenet gi gebyr for unødig utrykning.

Ved slik brenning skal det også være en ansvarlig leder, og det må utarbeides en lokal plan. Den som tenner på må sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. ​Hvis du opptrer uaktsomt med brenning av bål kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel. 

Mer informasjon 

Om du ønsker å varsle om bålbrenning, ta kontakt med 110-Sentralen i Tromsø på telefon 77 75 95 00.