Brannbamsen Bjørnis for barn

Senja brann og redning har Bjørnis ofte på besøk, og vi videreformidler alle beskjeder til brannbamsen personlig.

Bjørnis i møte med barn

Brannbamsen Bjørnis er valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.  

Bjørnis videreutvikles som kommunikasjonsplattform i tiltak rettet mot barn, gjennom foreløpig tre hovedsatsingsområder:

  • Benyttes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker.
  • Tilbyr og videreutvikler det nasjonale undervisningsopplegget for barnehagebarn
  • Bygger videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør og barnas store helt.

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste, men er nå opprettet stiftelsen Brannbamsen Bjørnis.

Brannbamsen gir omsorg, trygghet og glede til barna, og lærer alle om brannvern.

Ønsker dere kontakt med Bjørnis

Ta gjerne kontakt med Christian Andreassen på tlf 97 52 19 13 eller på e-post christian.andreassen@senja.kommune.no

Han videreformidler alle beskjeder til Bjørnis personlig😊