Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Senja kommune hjelper deg som ønsker å endre levevaner og helseutfordringer. Det gjør vi gjennom individuelle samtaler, kostholdsveiledning og fysisk aktivitet i grupper. 

Fysioterapeutene Gine Hovdal og Sigrid Semmingsen i Frisklivsentralen Senja, inviterer deg til å bli med!

Tilbud som kan treffe alle

Frisklivssentralen er en del av den kommunale helsetjenesten i Senja, og jobber helsefremmende og forebyggende.

I en arealstor kommune som Senja, er det vanskelig å nå fram til alle med fysisk oppmøtetrening. Frisklivsentralen ønsker å tilgjengeliggjøre trening for alle.

I 2023-24 har vi et tilbud som kanskje kan bidra til å fjerne dørstokkmila, uansett hvor du bor!

Informasjon og påmelding til treningsplattformen Naardic, finner du her.

Øvrige tilbud

  • Oppstarts- og motivasjonssamtaler underveis
  • Helårig gruppetrening, ute og inne
  • Felles frisklivsturer
  • Kurs  

Timeplan og kurs  

For å holde deg oppdatert på Frisklivssentralens månedlige aktiviteter og andre nyheter, følg oss på Facebook og Instagram:

Hvem kan få tilbud om frisklivsresept

Folk i alle aldre kan få tilbud hos Frisklivssentralen. 

  • Hos fastlege, helsesøster, NAV eller annet helsepersonell, kan du få frisklivsresept. 
  • Du kan også henvise deg selv ved å ta kontakt med oss. 
  • Alle ansatte i kommunen kan også få oppfølging. 

Hva koster det

En frisklivsresept varer i 12 uker. Helsesamtalene koster ingenting, men dersom man ønsker å delta på treningstilbudet vårt (Sprek inne og Kraft etter kreft) koster dette 100 kr per mnd. 

Bruk av tilbudet kan være både kortvarig og lengre, etter behov. 

Kontaktinformasjon 

Nyttig informasjon