Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper deg som ønsker å endre levevaner og helseutfordringer. Det gjør vi gjennom individuelle samtaler, kostholdsveiledning og gjennom fysisk aktivitet i grupper.

Frisklivssentralen er en del av den kommunale helsetjenesten i Senja, og jobber helsefremmende og forebyggende.

Fysioterapeutene Gine Hovdal og Sigrid Semmmingsen i Frisklivsentralen Senja, inviterer deg til å bli med!

Tilbudet som kan treffe alle

I en arealstor kommune som Senja, er det vanskelig å nå fram til alle med fysisk oppmøtetrening. Frisklivsentralen ønsker å tilgjengeliggjøre trening for alle.

I 2023-24 har vi et nytt tilbud som kanskje kan bidra til å fjerne dørstokkmila

Påmelding til treningsplattformen Naardic

Øvrige tilbud

  • Oppstarts- og motivasjonssamtaler underveis
  • Helårig gruppetrening, ute og inne
  • Felles frisklivsturer
  • Kurs  

Timeplan og kurs  

For å holde deg oppdatert på Frisklivssentralens månedlige aktiviteter og andre nyheter, følg oss på Facebook og/eller Instagram:

Hvem kan få tilbudet

Folk i alle aldre kan få tilbud hos Frisklivssentralen. Hos fastlege, helsesøster, NAV eller annet helsepersonell kan du få frisklivsresept. Du kan også henvise deg selv ved å ta kontakt med oss. Alle ansatte i kommunen kan også få oppfølging. 

Resepten koster 600 kroner og varer i et halvt år. Hvor lenge man bruker tilbudet kan likevel være både kortere og lengre etter behov. Er du under 18 år er tilbudet gratis. Noen kurs kan koste litt ekstra, men dette vil det bli informert om. 

Kontaktinformasjon