Pasientsentrert helseteam

Pasientsentrert helseteam har fokus på pasienten og sikrer samhandling mellom kommunene i Senja, Målselv, Dyrøy og Sørreisa og Universitetssykehuset Nord-Norge.

​Samhandling med pasienten i fokus

Målet er å styrke helsetjenesten til pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer, gjennom bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 • Utgangspunkt skal tas i det pasienten selv synes er viktigst i situasjonen.
 • Pasientsentrert helseteam (PSHT) er tverrfaglig og består av lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. De ansatte er fra både Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene.

Hva gjør helseteamet

Pasientsentrert helseteam på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms.

Teamet arbeider forebyggende og ønsker å komme tidlig i kontakt med pasienten, for å forebygge utvikling eller forverring av sykdom gjennom:

 • tidlig utredning og diagnostikk
 • tett oppfølging ved utskrivelse
 • godt planlagte og koordinerte pasientforløp der pasient og pårørende er aktivt involvert

Koordinerer utskrivning

Vi bidrar til bedre koordinerte utskrivelser, bistår med å organisere nødvendig opplæring for personale og oppfølging hjemme den første tiden.

 • Teamet kan gjøre en tverrfaglig vurdering og utredning, og eventuelt starte behandling i samarbeid med fastlege og øvrig kommunehelsetjeneste.
 • Teamet er et supplement til eksisterende tilbud i sykehus og kommune, og vil samarbeide tett med disse.

Hvem kan ta kontakt

Alle kan ta kontakt med teamet:

 • Fastleger
 • Avdelinger ved UNN
 • Hjemmetjenesten
 • Sykehjem
 • Pasienten selv eller pårørende.

Hvordan henvise

Fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) sendes tilsynsanmodning/internhenvisning i DIPS - Elektronisk pasientjournal.

For Senja kommune

 • Fastleger sender henvisning til Pasientsentrert helseteam Senja, via elektronisk melding til saksbehandling Senja kommune.
 • Hjemmetjenesten og sykehjem henviser via telefon før fagnotat i pasientjournalsystemet Profil.
 • Pasienter og pårørende kan ta kontakt pr. telefon.

For Målselv/Dyrøy/Sørreisa

Fastlege, hjemmetjeneste, sykehjem, pasienter og pårørende kan ta kontakt per telefon.

Kontaktinformasjon

Teamet har kontor på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsnes (DMS), men drar også på hjemmebesøk.

Pasientsentrert helseteam er tilgjengelig mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

Artikkelliste