Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Har du mottatt en helse- eller omsorgstjeneste fra kommunen, og ønsker å klage på denne? En klage kan rettes mot helsepersonell, en overordnet tjeneste eller flere tjenester.

Ifølge Forvaltningsloven § 11, har Senja kommune et ansvar for å veilede og hjelpe deg som ønsker å klage på tjenesten. 

Noen momenter knyttet til klager

  • Klagesaker er unntatt offentligheten etter § 13 i Offentlighetsloven. 
  • Ved tilsynssaker gis det automatisk mulighet til å hente informasjon fra pasientens journal, jamfør Lov om Helsepersonell § 30 og egen «Rutine for journaltilgang». Ved klager direkte til enheten, må det innhentes og dokumenteres samtykke fra pasient. 
  • All dokumentasjon i klagesaken, journalføres i kommunens saksbehandlingssystem
  • Maksfristen for å klage er fem år etter aktuell hendelse.

Hvordan klage

En klage kan rettes mot helsepersonell, en overordnet tjeneste eller flere tjenester.

Vi har prosedyre for hvordan en klage på en helse eller omsorgstjeneste i Senja kommune, skal gjøres på en korrekt og god måte.

Her finner du veiledning for hvordan du kan klage på en helse- og omsorgstjeneste (PDF, 153 kB).

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål. ta gjerne kontakt med kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen på e-post kommuneoverlegen@senja.kommune.no.