Aldring og demensomsorg

Når vi blir eldre opplever vi normale aldersrelatert endringer, som redusert syn og hørsel. 

Med aldring kommer fysiske, psykiske og sosiale forandringer.

Aldring og funksjonsevne

De normale aldringsprosessene gjør at eldre i varierende grad får nedsatte reserver, både i kroppens organer og i funksjonsnivå

Når vi blir eldre, øker også sannsynligheten for at vi får nedsatt funksjonsevne.

Aldring gir økt sårbarhet for fysiske og psykiske plager og sykdommer, men det er store individuelle forskjeller. 

Hvorfor utrede demens

Demens er ikke en enkeltsykdom. Det er et syndrom, som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen.

Siden det ikke finnes en kur mot demens, kan det være lett å tenke at det ikke er så viktig å utrede og diagnostisere.

Men en diagnose kan likevel være svært viktig for personer med demens og deres pårørende.

Ta gjerne kontakt med fastlegen for konsultasjon.

Derfor er det viktig å utrede demens, video - Helsedirektoratet

Bo hjemme så lenge du vil

Hjemmetjenesten i kommunen gir nødvendige helsetjenester i hjemmet, slik at du eller den du er pårørende til skal kunne bo hjemme så lenge hen ønsker det.

Dette selv om alder, funksjonshemming eller andre årsaker gjør at de ikke klarer å gjøre oppgaver selv.

Tildelingsenheten er kontakt for kartlegging av behov, i samarbeid med hjemmetjenesten og andre tjenester i kommunen. 

Tjenester vi tilbyr til bruker og pårørende

Her finner du mer informasjon om tjenester vi kan tilby, både for eldre og pårørende i kommunen:

Dagtilbud for personer med demenssykdom

Finnsnes sykehjem har dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom, samt skjermet bogruppe tilrettelagt for personer med demenssykdom på Finnsnes sykehjem og Stonglandet sykehjem.

Målet med tilbudet er å gi en meningsfull hverdag gjennom sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.

Du eller dine pårørende kan søke om tilbudet. Ta gjerne kontakt på telefon 47 48 19 25.

Nyttige informasjonslenker

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester. 

Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Demenslinjen

Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens?

Ta gjerne kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Demenslinjen, tlf. 23 12 00 40, og snakk med erfarne sykepleiere. Demenslinjen er åpen mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

Artikkelliste