Brukerstyrt personlig assistanse

I tillegg til hjemmetjenester organiserer vi praktisk bistand og støtte til personer som trenger det, gjennom bruk av brukerstyrt personlig assistanse.

Formålet er å gi personer med stort hjelpebehov, større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig assistanse på, for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Avtale med samarbeidspartnere

Senja kommune har inngått konsesjonsavtaler med flere leverandører av BPA-tjenester. 

Om du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse, kan du selv velge hvilken leverandør av tjenesten du vil benytte.

Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Hva gjør en brukerstyrt personlig assistent

Med brukerstyrt personlig assistent (BPA) organiserer du eller dine pårørende selv praktisk hjelp fra en assistent.

Da avgjør du når og hva du trenger hjelp til, og du får dermed større mulighet til styre hverdagen selv.

Oppgaver og støtte en brukerstyrt personlig assistent gir:

  • Hjelp til praktiske oppgaver i hjemmet. Som oppvask, klesvask og rengjøring.
  • Tilbereding av mat og hjelp ved måltider.
  • Transport til for eksempel skole, arbeid og aktiviteter.
  • Følge med på fritidsaktiviteter.

For å få brukerstyrt personlig assistent må du være under 67 år, og ha bruk for hjelp i over to år fram i tid og mer enn 32 timer i uka.

Vi vurderer ditt behov sammen med deg.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men det beregnes egenandel for oppgaver som hjelp til matlaging, renhold, ærender og annet husarbeid.

 Her finner du mer informasjon om brukerstyrt personlig assistent fra Helse Norge.

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.  Kontakt oss gjerne, om du har spørsmål. 

All kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten, finner du her.

Artikkelliste