Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Hvis du på grunn av sykdom, alder eller funksjonsnedsettelse er avhengig av hjelp i hverdagen, men ikke trenger bo på sykehjem, har kommunen omsorgsboliger til utleie. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for beboere som mottar helse- og omsorgstjenester.

I enkelte boliger er det tilbud om helsetjenester hele døgnet. I andre boliger er helse- og omsorgstjenester tilgjengelig på dag, ettermiddag og kveld.

Boligene er beboers hjem og det betales husleie etter avtale. Nødvendige helse- og omsorgstjenester som hjemmesykepleie eller hjemmetjeneste følger ikke boligen, og må søkes om.

Søke om bolig

Bruk skjema under for å søke om omsorgsbolig: 

Elektronisk skjema - Kommunal bolig

Kommunens boligkontor behandler søknader om omsorgsboliger og kommunale boliger.