Omsorgsbolig

Hvis du på grunn av sykdom, alder eller funksjonsnedsettelse er avhengig av hjelp i hverdagen, men ikke trenger bo på sykehjem, har kommunen omsorgsboliger til utleie.

Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for beboere som mottar helse- og omsorgstjenester.

I enkelte boliger er det tilbud om helsetjenester hele døgnet. I andre boliger er helse- og omsorgstjenester tilgjengelig på dag, ettermiddag og kveld.

Boligene er beboers hjem og det betales husleie etter avtale.

Nødvendige helse- og omsorgstjenester som hjemmesykepleie eller hjemmetjeneste følger ikke boligen, og må søkes om.

Søke om bolig

Det er kommunens boligkontor som behandler søknader om omsorgsboliger og kommunale boliger. 

Søk om omsorgsbolig