Omsorgsstøtte

Hvis du har spesielt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet, kan du søke kommunen om omsorgsstøtte.

Hva skal omsorgsstøtte bidra med

Omsorgsstøtte skal gjøre det mulig for private å gjøre omsorgsarbeid for sine nærmeste, som ellers måte vært utført av kommunen.

Vi vil vurdere om den mest hensiktsfulle måten å levere tjenesten, er gjennom pårørende.

Også den som mottar omsorg kan søke om omsorgsstøtte.

Mer informasjon om omsorgsstøtte - Helsenorge

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale. Her finner du all kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten.

Kontakt oss gjerne, om du har spørsmål.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema både digitalt og på papir:

Klage på vedtak

Hvis du ønsker å klage på et vedtak, kan du bruke vårt klageskjema