Sosiale tjenester / NAV

NAV- kontoret i kommunen din ivaretar både statlige og kommunale arbeids- og velferdstjenester du har rett på.

Hos NAV kan du blant annet få hjelp til

  • Råd og veiledning dersom du har behov for sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon.
  • Økonomisk rådgivning hvis du har betalings- og gjeldsproblemer.
  • Å søke arbeid dersom du har mistet jobben, har lite jobberfaring, er permittert, eller har stått utenfor arbeidslivet lenge.
  • Utbetaling av foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger. Hjelp til støtteordninger for deg som er alene med barn.
  • Få oppfølging i forbindelse med sykemeldinger.
  • Få arbeidsavklaringspenger hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Økonomisk rådgiving

NAV Senja-Sørreisa tilbyr økonomisk rådgivning til alle i kommunen som har økonomiske problemer og ønsker hjelp. Tilbudet er gratis, men du må sende en søknad om økonomisk rådgivning (PDF, 48 kB) til NAV. 

Kontakt