KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Sosiale tjenester / NAV

Sosiale tjenester / NAV

NAV- kontoret i kommunen din ivaretar både statlige og kommunale arbeids- og velferdstjenester du har rett på.

Hos NAV kan du blant annet få hjelp til:

  • Råd og veiledning dersom du har behov for sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon.
  • Økonomisk rådgivning hvis du har betalings- og gjeldsproblemer.
  • Å søke arbeid dersom du har mistet jobben, har lite jobberfaring, er permittert, eller har stått utenfor arbeidslivet lenge.
  • Utbetaling av foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger. Hjelp til støtteordninger for deg som er alene med barn.
  • Få oppfølging i forbindelse med sykemeldinger.
  • Få arbeidsavklaringspenger hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Kontakt

Telefon: 55 55 33 33.

Adresse: Hans Karoliusvei 6, 9300 Finnsnes.

Tlf: 55 55 33 33

For mer informasjon, se NAV.no