KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Sosiale tjenester / NAV

Sosiale tjenester / NAV

NAV- kontoret i kommunen din ivaretar både statlige og kommunale arbeids- og velferdstjenester du har rett på.

Hos NAV kan du blant annet få hjelp til:

  • Råd og veiledning dersom du har behov for sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon.
  • Økonomisk rådgivning hvis du har betalings- og gjeldsproblemer.
  • Å søke arbeid dersom du har mistet jobben, har lite jobberfaring, er permittert, eller har stått utenfor arbeidslivet lenge.
  • Utbetaling av foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger. Hjelp til støtteordninger for deg som er alene med barn.
  • Få oppfølging i forbindelse med sykemeldinger.
  • Få arbeidsavklaringspenger hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Økonomisk rådgiving

NAV Senja-Sørreisa tilbyr økonomisk rådgivning til alle i kommunen som har økonomiske problemer og ønsker hjelp. Tilbudet er gratis, men du må sende en søknad om økonomisk rådgivning (PDF, 48 kB) til NAV. 

Kontakt

Adresse: Hans Karoliusvei 6, 9300 Finnsnes.

Telefon: 55 55 33 33

For mer informasjon, se NAVs nettsider i lenken under: 

NAV.no