Senja bibliotek er nominert til gjev pris

Senja bibliotek er nominert til gjev pris

Blant de ansatte og besøkende på Senja bibliotek, er det full jubel over nominasjonen som Årets bibliotek 2022.

Norsk bibliotekforening sin jury gir prisen til det biblioteket i Norge som har tatt i bruk nye ideer, har jobbet utradisjonelt og offensivt og gjerne i samarbeid med andre. 

Følgende fem bibliotek i Norge er nominert:

  • Skolebiblioteket – Gamlebyen skole, Oslo
  • Horten bibliotek
  • Ringsaker bibliotek
  • Viken fylkesbibliotek
  • Senja bibliotek

Vinneren blir offentliggjort og prisen deles ut i Oslo 12. januar 2023.

Tilrettelegger for distriktsstudenter

Det er spesielt arbeidet med Studiebiblioteket som trekkes fram av juryen, og her ligger Senja bibliotek helt i tet og er en pådriver i nasjonal sammenheng.  

- Biblioteket har en nøkkelrolle i å tilrettelegge for distriktstudenten, og tilbyr alle de bibliotektjenestene som enhver student er helt avhengig av for å komme i mål, sier Kristin Strand Iden, biblioteksjef, Senja bibliotek.

Vi bygger stein på stein og er slett ikke ferdig!

Fra venstre, bibliotekar Nina Høgmo, virksomhetsleder Cato Simonsen, biblioteksjef Kristin Strand Iden, bibliotekar med særlig ansvar for studenttjenestene David Wulff Sæter, bibliotekar Arne-Harald Steilbu og prosjektleder Mats Ivan Larsen. Følgende var ikke til stede, når bildet ble tatt: Åse Hansen, alle som jobber på avdelingene inklusiv ekstravakter. Foto Senja kommune.

Om Senja bibliotek

Juryen beskriver Senja bibliotek slik:

  • er nyskapende i sitt arbeid med å sette i gang et regionalt utdannings- og kunnskapssenter.
  • satser på å styrke sine bibliotektjenester for studenter som bor og studerer i regionen, for på den måten å bidra til at de starter opp og fullfører sin utdanning.
  • knytter sammen folkebiblioteket og Universitetsbiblioteket ved UiT – UiT Norges arktiske universitet – og er en pådriver for å utvikle folkebibliotekets rolle som kunnskapsformidler.
  • Biblioteksjefen i Senja, Kristin Strand Iden, har tydelig bidratt til at kunnskapsformidling i bibliotek har stått sentralt i regional bibliotekplan for Troms.

Senja bibliotek er en nyskaper og et foregangsbibliotek ikke bare i Troms og Finnmark fylke, men også på nasjonalt nivå.

Mer om Senja bibliotek - Senja kommune