KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Bibliotek

Bibliotek

Folkebiblioteket på Finnsnes er kommunens hovedbibliotek. I tillegg er det bibliotek-avdelinger flere steder i kommunen som har åpent noen dager i uka.

Hovedbiblioteket

I tillegg til å låne ut blant annet bøker, e-bøker og lydbøker, tilbyr hovedbiblioteket på Finnsnes flere tjenester.

  • Arrangementer som forfattermøter, filmvisning, bokloppemarked og spill-kvelder.
  • Utskrift, kopiering og scanning av dokumenter. Tjenesten koster noen kroner per ark.
  • Utlån av skøyter.
  • Advokatvakt annenhver torsdag. Inntil en halvtimes gratis advokathjelp.
  • Studiebibliotek i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms, som har flere desentraliserte og fleksible studieretninger.

For mer informasjon, se bibliotekets nettside

Avdelinger

Biblioteket har avdelinger flere steder i kommunen. De fleste avdelingene ligger i tilknytning til skoler, og har en tydelig barne- og ungdomsprofil. Du kan besøke våre avdelinger på:

  • Gibostad (i tilknytning til Gibostad skole).
  • Rossfjord (i tilknytning til Rossfjord skole)
  • Stonglandseidet (i tilknytning til Stonglandet skole)
  • Senjahopen (i tilknytning til Senjahopen skole)
  • Gryllefjord (ligger i Spiraveien 62).

For mer informasjon og åpningstider ved bibliotek-avdelingene, se bibliotekets nettside