Bibliotek

Senja bibliotek på Finnsnes er kommunens hovedbibliotek. Vi har bibliotekavdelinger i Rossfjord, Gibostad, Senjahopen, Gryllefjord og Stonglandseidet, som har åpent noen dager i uka.

Hovedbiblioteket

I tillegg til å låne ut blant annet bøker, e-bøker og lydbøker, tilbyr hovedbiblioteket på Finnsnes flere tjenester.

  • Arrangementer som forfattermøter, filmvisning, bokloppemarked og spill-kvelder.
  • Utskrift, kopiering og scanning av dokumenter. Tjenesten koster noen kroner per ark.
  • Advokatvakt annenhver torsdag. Inntil en halvtimes gratis advokathjelp.
  • Studiebibliotek i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms, som har flere desentraliserte og fleksible studieretninger.

Avdelinger

Biblioteket har avdelinger flere steder i kommunen. De fleste avdelingene ligger i tilknytning til skolen og har en tydelig barne- og ungdomsprofil. Du kan besøke våre avdelinger på:

  • Gibostad i tilknytning til Gibostad skole
  • Rossfjord i tilknytning til Rossfjord skole
  • Stonglandseidet i tilknytning til Stonglandet skole
  • Senjahopen i tilknytning til Senjahopen skole
  • Gryllefjord i Spiraveien 62

Nyttige lenker

Åpningstider ved bibliotekavdelingene - Senja bibliotek

Mer informasjon fra bibliotekene - Senja bibliotek

Senja bibliotek er nominert til gjev pris - Senja kommune