Snøscooterløype

På Lenvikhalvøya lages det vinterstid en løypetrase for kjøring med snøskuter. Løypa er til sammen rundt 35 kilometer og har flere tilknytningspunkter.

Løypetraseen ligger på Lenvikhalvøya mellom Aspelund og Tennskjær. Det er tilknytningsløyper til Grønjord, Kårvik, Bjorelvnes, Langnes og Rokstad. 

Det er Midt-Troms Motorferdselforening som drifter løypene, på vegne av Senja kommune. De ble stiftet 19. mai 2015. 

Løypekort

Alle som skal benytte traseen må kjøpe egne personlige løyvekort. Det er Midt-Troms Motorferdselforening som administrerer kjøp av løypekort.

Det er mulig med egne ordninger for bedrifter som har behov for å kjøpe inn flere løypekort. 

Det kan for eksempel være bedrifter som tilbyr opplæring i førerkortklasse S, som driver reparasjon av snøscootere eller som driver med opplevelsestilbud.

Status for løypa

Løypene kan tidligst åpnes 1. desember og stenges senest 5. mai. Det vil variere etter forholdene fra år til år. 

facebooksiden til Midt-Troms Motorferdselforening, oppdateres informasjon om status på løypene.

Løypekart

Her finner du kart av den vedtatte løypetraseen. Den kan avvike noe fra år til år hvis forholdene krever det:

Regelverk for bruk

Alle som bruker snøskuterløypa, plikter å sette seg inn i gjeldende reglement. 

Det gjelder både vedtatt lokal forskrift for skuterløypa på Lenvikhalvøya i Senja og nasjonalt regelverk.

Vi oppfordrer til trygg og sikker kjøring. Sjekk alltid værmelding og skredvarsler på varsom.no, før du legger ut på tur.