Frivilligsentral

Senja Frivilligsentral er en møteplass for alle i lokalmiljøet, som kan tenke seg å bruke tid sammen på ulike aktiviteter. Det er gjerne aktiviteter du ikke finner gjennom andre lag og foreninger.

Frivilligsentralen formidler kontakt mellom mennesker, både de som trenger hjelp og de som har lyst til å hjelpe andre.

Det er mange aktører som samarbeider om driften av Frivilligsentralen, og som har aktiviteter her.  

Sentralen er også avhengig av frivillige som ønsker å bruke av sin tid til å hjelpe andre, så ta gjerne kontakt om du vil bidra!

Noen av tilbudene på Frivillighetssentralen

  • Torsdagskafe på tvers av kultur, alder og religion
  • Hjelp til rusavhengige gjennom inkludering
  • Besøksvenn for eldre
  • Aktiviteter for flyktningbarn- og familier

For mer informasjon, se Frivilligsentralens nettside, eller Facebook-side.