Leder internasjonalt innovasjonsprosjekt for klima, miljø og energi