Ny vannledning fra Leiknesdammen

Senja kommune etablerer ny vannledning fra Leiknesdammen, over Gisundet til Klubben. Vannledningen skal gi en sikker og ren vannforsyning, og har ringforbindelse til Helvetesvannet via Silsand og Finnsnes.

Arbeidene er i gang flere steder. Senja kommune ønsker med dette å informere om status i vannforsyningsprosjektene pr uke 39 / 2020:

 • Høydebasseng og vannledninger på Finnjorda (entreprise 5.1 og 4)
  • Entreprenør er Nordhaug Maskin AS.
  • Arbeid med uttak av tomt og anleggsvei, samt klargjøring i anleggsområdet er i gang.
 • Sjøledninger (entreprise 3)
  • Entreprenør er Finnsnes dykk og anleggsservice AS. De skal legge sjøledninger fra Leiknes til Teigan over til Finnjord, samt fra Silsand nord til Finnjord.
  • Forberedelsesarbeid for senkning av sjøledninger er i gang.
 • Renovering av Leiknesdammen (entreprise 1):
  • Entreprenør er Momek Civil.
  • Arbeidene er i henhold til fremdrift.
 • Vannbehandlingsanlegget på Leiknes (entreprise 2):
  • Vi jobber med konkurransegrunnlag, og planlegger oppstart i høst.

Har dere spørsmål så ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator Sten Otto Eilertsen i Senja kommune - sten.otto.eilertsen@senja.kommune.no - tlf: 41 64 53 90