Senja kommune

Klubben

Alle entreprisene i Klubben prosjektet er nå signert og det jobbes mange steder med å få infrastrukturen klar til SalMar og deres oppstart av lakseproduksjon.

For entreprenørene på Klubben prosjektet er det gode dager med lite eller ingen snørydding som forsinker arbeidet. Bekymringene er nå større ved avdekking av rør i bakken som kan føre til av vannet fryser, hvis det ikke tas forhåndsregler for kulda som vi nå har hatt over en lengre periode.

Senja kommune bygger som kjent infrastruktur til Klubben næringspark på Grasmyr på Senja og mange av aktivitetene er godt i gang.

Fylkesvei 861 Vikaveien vil bli nattestengt noen netter i uke 41 pga overgraving og legging av vannrør i perioden 7. – 10. oktober. Det gjelder kryssing av fylkesvei ved Klubben og på Finnjord på Senja. Se oversiktskart under.  

Senja kommune etablerer ny vannledning fra Leiknesdammen, over Gisundet til Klubben. Vannledningen skal gi en sikker og ren vannforsyning, og har ringforbindelse til Helvetesvannet via Silsand og Finnsnes.