Faktura til kommunen

Fakturaer som skal til Senja kommune skal sendes i elektronisk format, såkalt EHF.

Hva er EHF-faktura?

EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte i dataformat fra avsenders (leverandør) til mottagers (kjøperens) økonomisystem.

For å sende EHF-fakturaer må du bruke et fakturasystem som har denne funksjonaliteten. Eventuelt kan det sendes fra nettbaserte fakturaportaler.  Ellers trenger du ingen spesielle avtaler med banken eller andre.

Fakturaadresse (aksesspunkt)

I Senja kommune har vi gått over til å motta alle fakturaer som EHF. Det betyr at vi ikke mottar faktura sendt per post eller e-post. Faktura som er feiladressert/feilsendt vil bli returnert. 

Faktura til Senja kommune må inneholde følgende adresse: 

Senja kommune
(Enhet som bestiller varen eller tjenesten og ansvarsnr.)
Postboks 602
9306 Finnsnes

Leveranser til Senja kommune faktureres til:  "Senja kommune - EHF" til organisasjonsnummer: 921 369 417. Vårt kommunenummer er: 5421

Oversikt over ansvarsnummer i alfabetisk rekkefølge - Senja kommune (PDF, 188 kB)

Referanse

Referansefeltet kan kun inneholde ansvarsnummer. Om du er usikker på hvilket ansvarsnummer som skal benyttes, vennligst benytt listen over ansvarsnummer (PDF, 188 kB).

Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med regnskap@senja.kommune.no

Kontonummer

Senja kommunes bankkontonummer i DNB er: 1506 26 21947.