Faktura til kommunen

Fakturaer som skal til Senja kommune skal sendes i elektronisk format, såkalt EHF.

Hva er EHF-faktura

EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte i dataformat fra avsenders (leverandør) til mottagers (kjøperens) økonomisystem.

For å sende EHF-fakturaer må du bruke et fakturasystem som har denne funksjonaliteten. Eventuelt kan det sendes fra nettbaserte fakturaportaler.  Ellers trenger du ingen spesielle avtaler med banken eller andre.

Hvordan fakturerer du

I Senja kommune har vi gått over til å motta alle fakturaer som EHF og som sparer deg og oss for tid og effektiviserer betalingsrutinene. 

Det betyr at vi dessverre ikke mottar faktura sendt per post eller e-post. Faktura som er feiladressert/feilsendt vil bli returnert. 

Faktura til Senja kommune må inneholde følgende adresse: 

Senja kommune
Referansefeltet: Navn på enheten i kommunen som har bestilt varen eller tjenesten og ansvarsnummer (PDF, 188 kB)
Postboks 602
9306 Finnsnes

Leveranser til Senja kommune faktureres til:  "Senja kommune - EHF" til organisasjonsnummer 921 369 417. Vårt kommunenummer er 5530.

Referansefeltet

Referansefeltet kan kun inneholde ansvarsnummer. Om du er usikker på hvilket ansvarsnummer som skal benyttes, vennligst sjekk listen over ansvarsnummer (PDF, 188 kB).

Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med regnskap@senja.kommune.no

Kontonummer

Senja kommunes bankkontonummer i DNB er: 1506 26 21947.