Ledige tomter til bolig eller næring

Rundt om i kommunen finnes det ledige og nært utbyggingsklare kommunale boligtomter. I tillegg har kommunen tomter som er satt av til bruk for næringsutvikling.

Hvis du har byggeplaner og vil ha oversikt over ledige kommunale boligtomter kan du ta kontakt med vår eiendomsavdeling. Det gjør du gjennom å henvende deg til vårt servicetorg på telefon 77 87 10 00 innen våre åpningstider. 

Senja kommune har også flere tomter som kan kjøpes til utvikling av næringsområder. Blant annet gjelder dette på Finnfjord industriområde og på Klubben på Silsand. 

For å få oversikt og veiledning rundt kjøp av tilgjengelige næringstomter kan kommunens næringsavdeling eller eiendomsavdeling kontaktes via kommunens servicetorg.