Digital kommunikasjon mellom skole og hjem

I vår digitale kommunikasjon mellom skole og hjem, benytter vi Vigilo. Her finner du kort informasjon om løsningen og hvordan personvern er ivaretatt.

Hva er Vigilo

Vigilo er en nettportal/app som gir gode muligheter for digital toveiskommunikasjon mellom skole og heim, enten du bruker mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Løsningen er ment for å sende praktiske opplysninger til og fra skolen, for eksempel om fravær og aktiviteter. Du får kun tilgang til opplysninger om egne barn.

Det vil i tillegg være mulig å søke om permisjon, gi samtykker m,m direkte gjennom løsningen. Her finner du brukerveiledning for bruk av Vigilo

For å bruke mobiltelefon eller nettbrett, laster du ned Vigilo via Appstore  (iOS) eller Google Play (Android) og følger instruksjonene videre der.

Skolen kan kontaktes ved behov for mer informasjon.

Hvem har tilgang

Personopplysninger hentes fra folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret. Personvern og sikkerhet er ivaretatt gjennom sikker pålogging via ID-porten. Foreldre med foreldreansvar får tilgang til sitt/sine barn. 

Informasjon om sensitive opplysninger

Vær oppmerksom på hvilke opplysninger du deler i digitale meldinger. Vi oppfordrer til å unngå å dele sensitiv informasjon.

Eksempler på sensitiv informasjon er opplysninger om helse, etnisk opprinnelse, religion, genetiske opplysninger, opplysninger om seksuell legning m.m.

Løsningen er ikke ment som erstatning for det fysiske møtet mellom foreldre og skolen eller barnehagen. 

Ta kontakt ved å ringe eller be om et møte med den enkelte skole, ved behov.

Retten til å få opplysninger om barnet

Om retten til å få opplysninger om barnet er omtalt i barneloven § 47.

En forelder som ikke har foreldreansvar kan likevel ha rett på opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Selv om en forelder kan ha en slik rett, vil ikke Senja kommune gi tilgang til Vigilo til foreldre uten foreldreansvar. Retten til slike opplysninger, som reguleres av barneloven § 47, innebærer ingen rett til å holdes løpende oppdatert gjennom for eksempel Vigilo.

Retten til å få opplysninger om barnet etter § 47 gjelder ikke dersom foreldreansvaret er fratatt etter barnevernsloven § 4-20, eller dersom det å gi opplysningene kan være til skade for barnet. 

Tilgang for andre nære omsorgspersoner

En del barn har voksne rundt seg som ikke har foreldreansvar i lovens forstand, men som likevel er viktige omsorgspersoner og bidragsytere i barnets oppdragelse. Derfor kan det være ønskelig at de skal få tilgang til relevant informasjon.

Dersom du som foresatt ønsker at nære omsorgspersoner skal ha tilgang til foresattportalen, sender du en henvendelse til skolen med et slikt ønske. Skolen kan legge til disse hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Mer om personvern